VTU-609-3GX2

อุปกรณ์ GPS Tracking ระบบ Online 3G สำหรับรถขนส่งมืออาชีพที่ต้องการความปลอดภัยสูงรองรับ 2 SIM ระหว่างประเทศ ได้รับการรับรองมาตรฐานกรมการขนส่งเลขที่ 111/2559

• ได้รับการรับรองมาตรฐานของกรมการขนส่ง เลขที่ 111/2559
• ระบบ 3G รองรับ 2 SIM
• ส่งข้อมูลได้แบบ Real Time
• มีแบตเตอรี่สำรองในตัว ทำงานได้ต่อเนื่อง 4-6 ชม.
• ทนทาน เหมาะสำหรับรถทุกประเภท

ติดต่อฝ่ายขาย 088-755-0464

ระบบทั่วไป

เป็นระบบติดตามรถและรายงานผล ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและจัดการระบบขนส่ง ด้วยความสามารถของ GPS ซึ่งเป็นระบบระบุพิกัดด้วยดาวเทียมที่ให้ความแม่นยำสูง ผสานกับการส่งข้อมูลแบบ Real–Time ผ่านระบบ GPRS และ SMS ทำให้ทราบทุกความเคลื่อนไหวของยานพาหนะ

- แจ้งไปยังศูนย์ เช่น เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เมื่อความเร็วเกิน เมื่อออกนอกพื้นที่ และเมื่ออุปกรณ์ถูกตัดไฟ
- การส่งข้อมูลสำคัญไปยังศูนย์ เช่น ตำแหน่ง เวลา ความเร็ว สถานะ รวมทั้ง Input ต่างๆ
- สั่งตัดการทำงานของเครื่องยนต์ ฟังเสียงสนทนาในรถได้ และร้องเตือนกรณี รถมีความเร็วเกินอัตราที่กำหนด

โปรแกรม Mastertrack(Monitoring and Management Software) ใช้งานร่วมกับ VTU-609-3GX2 สามารถดูข้อมูลผ่าน Internet ได้จากทุกที่ แผนที่ทันสมัยอยู่เสมอ ง่ายต่อการใช้งาน และมีรายงานสรุปที่เป็นประโยชน์ในการบริหารระบบ

อุปกรณ์ต่อพ่วง

อุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและจัดการระบบขนส่ง ด้วยความสามารถของ GPS

เครื่องรูดบัตร
STB-403S
อุปกรณ์วัดปริมาณน้ำมัน
Ultrasonic Sensor
กล้องสูงสุด 4 ตัว
Snap shot

Limit Swicth
สวิตช์จำกัดระยะ
Sensor
ประตู

คุณสมบัติ

ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์
ได้รับการรับรองมาตรฐานของกรมการขนส่ง เลขที่ 111/2559

เป็น Web Based สามารถดูข้อมูลผ่าน Internet ได้จากทุกที่ทั่วโลก

ระบบ 3G รองรับ 2 SIM

แสดงข้อมูลแบบ Real Time แสดงเวลา ตำแหน่ง ความเร็ว เส้นทาง และคำนวณระยะทางได้

ร้องเตือนเมื่อขับรถเร็วเกินกำหนด

แสดงข้อมูลแบบ Playback History ได้

พิกัด GPS มีความแม่นยำสูงไม่เกิน 5 เมตร

แผนที่ทันสมัยอยู่เสมอ ครอบคลุมทั่วประเทศ

ส่งข้อมูลได้แบบ Real Time

แสดงสถานะต่างๆ เช่น ติดเครื่อง ดับเครื่อง การเปิดปิดประตูห้องเก็บสินค้า

ตั้งความถี่ในการส่งข้อมูล 10-60 วินาที

แสดงกราฟระดับน้ำมันเชื้อเพลิง

มีหน่วยความจำสูง เก็บข้อมูลได้ 1 เดือน

แสดงกราฟอุณหภูมิ

ตรวจสอบระดับน้ำมันได้

ดูข้อมูลย้อนหลังได้ถึง 3 เดือน

ตรวจเช็คและแจ้งเตือนเมื่อเครื่องถูกตัดไฟเลี้ยง

สามารถจัดรถ เป็นกลุ่มได้

ตรวจสอบและแจ้งเตือนเมื่อตัดสายอากาศถูกตัด

สามารถกำหนด User เพื่อดูรถเป็นรายกลุ่มได้

สั่งตัดการทำงานของเครื่องยนต์

สามารถสั่งตัดเครื่องยนต์ได้

ดักฟังเสียงสนทนาในรถได้

ส่งสัญญาณเตือน กรณีความเร็วเกิน เข้าพื้นที่หรือออกนอกพื้นที่ อุปกรณ์ถูกตัดไฟ

มีแบตเตอรี่สำรองในตัว ทำงานได้ต่อเนื่อง 4-6 ชม.

สามารถ export ไฟล์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้

ทนทาน เหมาะสำหรับรถทุกประเภท

ง่ายต่อการใช้งาน และมีรายงานสรุปที่เป็นประโยชน์ในการบริหาร