สนใจติดต่อ โทร. 088-755-0464
กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง (GPS) และ กำหนดประเภทและลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่งที่ต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS)
11/10/2559

ข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบกในการติดตั้ง GPS
ACTION PLAN การติดตั้ง GPS

  -รถโดยสารสาธารณะทุกประเภทและรถตู้ (ยกเว้น รถสองแถว, รถหมวด 4 และรถหมวด 1 ภูมิภาค) รถลากจูง และรถบรรทุกขนาดใหญ่ (10 ล้อขึ้นไป) ที่จดทะเบียนใหม่ตั้งแต่ วันที่ 25 ม.ค. 2559 เป็นต้นไป ต้องติดตั้ง GPS ตามข้อกำหนดกรมการขนส่งทางบก
  -รถโดยสารสองชั้น กำหนดการติดตั้งภายในรอบปีภาษี 2559ี
  -รถโดยสารสาธารณะประเภทอื่นๆ และรถลากจูง จะต้องดำเนินการติดตั้งให้ครบถ้วนภายในรอบปีภาษี 2560
  -รถบรรทุกสาธารณะ (10 ล้อขึ้นไป) จะต้องดำเนินการติดตั้งให้ครบถ้วนภายในรอบปีภาษี 2561
  -รถบรรทุกส่วนบุคคล (10 ล้อขึ้นไป) จะต้องดำเนินการติดตั้งให้ครบถ้วนภายในรอบปีภาษี 2562
  -สำหรับรถโดยสารและรถบรรทุกที่จดทะเบียนก่อนวันที่ 25 ม.ค. 2559 ที่ติดตั้ง GPS ไว้แล้ว ต้อง เชื่อมโยง ข้อมูลกับศูนย์บริการจัดการเดินรถของกรมการขนส่งทางบกภายใน ปี 2559
  -สำหรับรถที่ติดตั้ง GPS ไว้แล้ว แต่ไม่เป็น GPS ที่ผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกประกาศ จะต้องติดตั้ง GPS ภายในรอบปีภาษี 2562

สามารถตรวจสอบเครื่องบันทึกข้อมูลที่ได้รับการรับรองได้ที่ http://apps.dlt.go.th/esb/approve.html


กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม